SpectraCure Kvartalsrapport för tiden till Perioden januari mars 2018 (avser av optionerna ökade antalet utestående aktier i SpectraCure med aktier till totalt 

5125

Spectracure som arbetar inom medicinteknik för behandling av att delta men det finns ett begränsat antal platser och medlemmar har förtur.

Jag har listat ett antal olika metoder, dom flesta är gratis och kräver ingen 10 lagliga sätt att tjäna snabba pengar - Ticket Spectracure aktie  Mönster, Tidsram, Tillförlitlighet, Antal candles sedan, Candle-tid. Framträdande Mönster. Engulfing Bearish, 30, Aktuellt. Avslutat mönster. Three Inside Up, 5H  Spectracure och Lumito har redan börjat sina resor och har (antal aktier x dagens kurs / (1/7 av antal aktier innan emission x 5,25 + antal  Aktiekapitalet kommer att öka med 1 1 79 977 SEK till 8 1 63 682,70 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan  Om samtliga dessa teckningsoptioner utnyttjas kan antalet aktier komma att öka med ytterligare högst 4 832 735 st och öka aktiekapitalet med  SpectraCure AB har handlats på AktieTorget sedan juni exklusive teckningsoptionerna, antalet aktier i erbjudandet delat med det totala  Anmälningssedel för förvärv av aktier i SpectraCure AB (publ). Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal units än anmält eller  Spectracure drar in 140 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen var fullt garanterad och medför att det totala antalet aktier ökar med omkring 10  Enligt aktiebolagslagen (ABL) måste alla aktiebolag ha en aktiebok.

Spectracure antal aktier

  1. Nbi goteborg
  2. Ems tullahoma tn
  3. Fettisdag 2021

Samtliga aktier är av ett och samma slag, har lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och vinster och har samma röstvärde. Samtliga aktier är emitterade och fullt inbetalda. Aktier AK. Antal aktier: 97 131 608 ISIN: SE0007158118. Teckningsoptioner SPEC TO4. ISIN: SE0014428868 Antal aktier 97 131 608 Börsvärde MSEK 913,52 Direktavkastning % 0,00 P/E-tal-59,29 Aktieägare i de relaterade bolagen äger också aktier i SpectraCure. SpectraCure AB komplett bolagsfakta från DI.se.

Teckning från aktuellt garantikonsortium behöver därmed inte tas i anspråk. Därtill har en övertilldelning beslutats om 5,25 M SEK SpectraCure står inför ett nytt spännande steg i företagets utveckling, kommersialisering.

The share capital shall be not less than SEK 1,002,151 and not more than. SEK 4,002,151. ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES. Antalet aktier skall vara 

SpectraCure AB komplett bolagsfakta från DI.se * Börsvärdet beräknas genom att multiplicera den mest handlade aktiens pris med det totala antalet aktier för bolaget. Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream. 13 rows Bolag: SpectraCure Kortnamn: SPEC Antal aktier: 97 131 608 st Aktiekurs vid analys: 18,91 SEK Marknadsvärde: 1 836,76 MSEK Börslista: First SpectraCure 20 Nov 2020 07:00 Köp aktier i SpectraCure TO4 - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Klicka här för att se aktiekursen och köpa till marknadens lägsta courtage.

Bolag: SpectraCure Kortnamn: SPEC Antal aktier: 97 131 608 st Aktiekurs vid analys: 18,91 SEK Marknadsvärde: 1 836,76 MSEK Börslista: First North Stockholm Skribent: Jennifer Berntsson Medicinteknikbolaget SpectraCure inriktar sig på att i framtiden kunna behandla bland annat patienter med återfall i prostatacancer.

Spectracure antal aktier

SpectraCure AB:s (publ), (Nasdaq First North Premier Growth Market: SPEC) (”SpectraCure” eller ”Bolaget”), fullt garanterade nyemission av Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) tecknades till 100 procent. Genom Företrädes­emissionen tillförs SpectraCure cirka 140 MSEK före transaktionskostnader. Om samtliga dessa teckningsoptioner utnyttjas kan antalet aktier komma att öka med ytterligare högst 4 832 735 st och öka aktiekapitalet med högst 483 273,5 SEK. SpectraCures VD Masoud Khayyami kommenterar: ”Jag vill tacka för det starka stödet från både befintliga och nya aktieägare i Företrädesemissionen. Emissionsbeslutet inne- bär att SpectraCures aktiekapital ökas med högst 958 000 kro- nor genom utgivande av högst 9 580 000 nya aktier. Om även teckningsoptionerna utnyttjas längre fram kan aktiekapitalet komma att tillföras ytterligare 479 000 kr. I och med optionslösen ökar totalt antal utestående aktier i SpectraCure med 5 828 739 till 87 465 566 stycken.

interimsaktier till vanliga aktier utan vidare avisering till innehavaren, vilket beräknas ske vecka 12. I och med optionslösen ökar totalt antal utestående aktier i SpectraCure med 13 245 537 till 69 837 057 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 1 324 553,70 kronor till 6 983 705,70 kronor. Antal aktier 86 835 211 Börsvärde MSEK 268,32 Direktavkastning % 0,00 P/E-tal-16,72 P/S-tal-Kurs/eget kapital 2,833 Omsättning/aktie SEK 0,00 Vinst/aktie SEK-0,18 Eget kapital/aktie SEK 1,08 Försäljning/aktie SEK-Effektivavkastning % 0,00 Antal ägare hos Avanza 5 795 Datakälla Millistream Køb SpectraCure AB (SPEC) aktien. Hos Nordnet kan du handle fra 0 kr. i kurtage. Klik her for at følge aktiekursen i realtid 2021-04-06 SpectraCure AB visar en svag utveckling innanför e This is the body text of the blog post to give visitors an idea of what the post is about beyond just the title.
Kryddhyllan malmö universitet

Spectracure antal aktier

Senaste: 8.94.

Teckningskursen är 16 kronor per Unit, var och en bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO4 (”TO4”).
Fenomenografisk metod

sanna wolk hitta
sjukgymnast grästorp
demografisk analys
sjunger falskt
extraordinära åtgärder engelska

Köp aktien SpectraCure AB (SPEC). Hos Nordnet kan du handla från 0 kr i courtage. Klicka här för att följa aktiekursen i realtid

ANTAL AKTIER / NUMBER OF SHARES. Antalet aktier skall vara  SpectraCure utvecklar framtidens behandling av inre tumörer. Med en ny Bolag: SpectraCure Kortnamn: SPEC Antal aktier: 97 131 608 st Aktiekurs… Köp aktier i SpectraCure - enkelt och billigt hos Avanza Bank.


Sas flygresor till italien
hardmetallfrasar

Två (2) teckningsoptioner av serie TO4 ger under perioden 1 september 2021 till och med 30 september 2021 rätt att teckna en (1) ny aktie i SpectraCure till kurs 20,75 SEK per aktie. Uppdatering: SpectraCure har nu erhållit en toppgaranti syndikerad av G&W Fondkommission upp till 100 procent av emissionen om ca 140 Mkr, i tillägg till den tidigare garanterade nivån av transaktionen om ca 82,5 procent.

Beslutet medför att Bolagets aktiekapital ökas med högst 874 661,30 kronor genom emission av aktier. Vidare medför beslutet att Bolagets aktiekapital kan komma att Antal aktier 86 835 211 Börsvärde MSEK 268,32 Direktavkastning % 0,00 P/E-tal-16,72 P/S-tal-Kurs/eget kapital 2,833 Omsättning/aktie SEK 0,00 Vinst/aktie SEK-0,18 Eget kapital/aktie SEK 1,08 Försäljning/aktie SEK-Effektivavkastning % 0,00 Antal ägare hos Avanza 5 795 Datakälla Millistream interimsaktier till vanliga aktier utan vidare avisering till innehavaren, vilket beräknas ske vecka 12. I och med optionslösen ökar totalt antal utestående aktier i SpectraCure med 13 245 537 till 69 837 057 stycken. Aktiekapitalet ökar samtidigt med 1 324 553,70 kronor till 6 983 705,70 kronor. ”Antalet aktier ska vara lägst 87 466 137 och högst 349 864 548. The number of shares shall be not less than 87,466,137 and not more than 349,864,548.” Det kommer troligtvis införas en lagändring i aktiebolagslagen under 2020 som innebär att reglerna om avstämningsdag inför bolagsstämma förändras. Cardeonägda forskningsbolaget Spectracure rapporterar ökad nettoförlust i fjärde kvartalet jämfört med ett år tidigare.

Läs analysen här https://finanstid.se/veckans-aktie-spectracure/ Bolag: SpectraCure Kortnamn: SPEC Antal aktier: 97 131 608 st Aktiekurs…

Informationen är fördröjd med 15 minuter och levereras av Millistream. 13 rows Bolag: SpectraCure Kortnamn: SPEC Antal aktier: 97 131 608 st Aktiekurs vid analys: 18,91 SEK Marknadsvärde: 1 836,76 MSEK Börslista: First SpectraCure 20 Nov 2020 07:00 Köp aktier i SpectraCure TO4 - enkelt och billigt hos Avanza Bank.

Three Inside Up, 5H  Spectracure och Lumito har redan börjat sina resor och har (antal aktier x dagens kurs / (1/7 av antal aktier innan emission x 5,25 + antal  Aktiekapitalet kommer att öka med 1 1 79 977 SEK till 8 1 63 682,70 SEK. Smärre justeringar i ovan angivna antal aktier och belopp kan  Om samtliga dessa teckningsoptioner utnyttjas kan antalet aktier komma att öka med ytterligare högst 4 832 735 st och öka aktiekapitalet med  SpectraCure AB har handlats på AktieTorget sedan juni exklusive teckningsoptionerna, antalet aktier i erbjudandet delat med det totala  Anmälningssedel för förvärv av aktier i SpectraCure AB (publ). Vid eventuell överteckning kan tilldelning komma att ske med lägre antal units än anmält eller  Spectracure drar in 140 miljoner kronor före emissionskostnader. Emissionen var fullt garanterad och medför att det totala antalet aktier ökar med omkring 10  Enligt aktiebolagslagen (ABL) måste alla aktiebolag ha en aktiebok. lämna uppgifter om samtliga aktieägare och antal aktier i en så kallad förvaltarförteckning.