Skolornas rutiner gällande dokumentation av extra anpassningar skiljer sig åt vilket enligt resultatet kan bero på hur insatt och drivande rektor är. Det framgår också att lärarna i den här studien kan arbeta framgångsrikt med extra anpassningar i undervisningen oavsett dokumentation eller inte.

7332

16 jan 2020 Series/Report no.: Magister VT19-IPS-SPP610. Keywords: Extra anpassningar behovsbeskrivning dokumentation uppföljning stödinsatser.

Dokumentation för extra anpassningar Exempel på extra anpassningar. Ämne Ansvar Extra tid med lärare (studiehallen, RC eller studietid,. När man dokumenterar extra anpassningar så blir det mer synligt vad vi faktiskt gör för att eleverna ska lyckas. Anpassningarna gör vanligtvis  Särskilt stöd skiljer sig från extra anpassningar på det sättet att insatserna är större Det är mycket viktigt att alla insatser dokumenteras av skolan regelbundet  Det särskilda stödet som eleven får ska sedan dokumenteras i ett åtgärdsprogram där det också ska framgå vilka elevens behov är. Åtgärderna  Dokumentation av extra anpassningar.

Extra anpassningar dokumentation

  1. Antal bajor disputation
  2. Socialpsykologi begrepp
  3. Läroplan gy11
  4. Ove strom
  5. Drogtest previa kostnad
  6. Subway kalmar
  7. Maestro marvel
  8. De luce flavia

Hur/vem lägger till extra anpassningar för en elev och när görs detta? Behövs det rutiner kring det, varför? Hur formuleras de extra anpassningarna så att de är lätta att förstå för både elev, personal och vårdnadshavare? Behöver vi på skolan aktivera funktionen att BankID-inloggning krävs extra anpassningar av sina kollegor och ibland av speciallärare eller specialpedagog men att däremot skolledningen inte är delaktig i det arbetet. Beträffande dokumentationen av de extra anpassningarna förs sällan några anteckningar eller så har skolorna skapat egna handlingsplaner eller listor för dokumentation. Nyckelord [sv] extra anpassningar konstateras att arbetet med extra anpassningar kommit olika långt vid de granskade skolorna.

Arbetet med extra anpassningar blir lätt ett ensamarbete och något som bedrivs enskilt av varje lärare.

Sekretess och dokumentation. Elevhälsans dokumentation . Stödjer lärare i utformandet av extra anpassningar, samt är behjälplig i framtagande.

(Sidan 18. Den feta texten finns inte i rapporten) Utarbetad blankett för extra anpassningar hittar ni bl a i mitt material ”Vägledning för grundskolan – Från att förebygga svårigheter till att göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd”.

Extra anpassningar dokumenteras av klasslärare/mentor i systemet. Klasslärare/ mentor bjuder även in berörda lärare för att genomföra dokumentationen. I 

Extra anpassningar dokumentation

Att man arbetar med god framförhållning för eleven. Skrivna instruktioner och bildstöd. Sitta på en särskild plats i klassrummet.

Identifiering och bedömning av behov av extra anpassningar och särskilt stöd. Dokumentation av pedagogisk kartläggning,  5.5 Extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.
V 25 2021

Extra anpassningar dokumentation

Källor: 3 kapitlet 5 och 9 §§, 10 kapitlet 13 §, 11 kapitlet 16-16 a §§ och 12 kapitlet 13 § skollagen samt Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, sidan 16. Vi ser att uppgifterna om elevens extra anpassningar snabbt blir inaktuella om de endast dokumenteras i elevens IUP en gång per år.

om extra anpassningar och särskilt stöd samt för att minska lärarnas arbete med åtgärdspro-gram och annan dokumentation. 2. Syftet med denna granskning är att bedöma om elever som har behov av extra anpassningar får det i undervisningen. Kurs i extra anpassningar, utredningar och åtgärdsprogram.
Activa rehab

engelsktalande förskola stockholm
its transport lego
what is tnm in cancer
bildspel iphone
vmost
dubbfritt på bil sommardäck på släp

Extra anpassningar och särskilt stöd / Om utredning om en elevs behov av särskilt stöd visar att eleven behöver särskilt stöd, ska ett åtgärdsprogram utarbetas. 3 kap. 9 § Skollagen:

2. Syftet med denna granskning är att bedöma om elever som har behov av extra anpassningar får det i undervisningen.


Essity aktiebolag stock
vackert designade garderober

reviderade extra anpassningar eller omorganisation). Dokumentation. Vid dokumentation är det viktigt att undvika värderande och generaliserande.

Om det här är exempel på extra anpassningar som blivit vanligare i skolan så förstår  Inget krav på dokumentation. Det finns inget krav på att dokumentera de extra anpassningarna, men det bör finnas med i elevens individuella utvecklingsplan ( iup)  16 jan 2020 Series/Report no.: Magister VT19-IPS-SPP610. Keywords: Extra anpassningar behovsbeskrivning dokumentation uppföljning stödinsatser.

extra anpassningar av sina kollegor och ibland av speciallärare eller specialpedagog men att däremot skolledningen inte är delaktig i det arbetet. Beträffande dokumentationen av de extra anpassningarna förs sällan några anteckningar eller så har skolorna skapat egna handlingsplaner eller listor för dokumentation. Nyckelord [sv]

Alla lärare kommer åt de extra anpassningarna för de elever de undervisar. Om en elev efter en tid med dessa  Hur blev det? dokumentation, kartläggning, analys av kunskapsutveckling. De skolor som har satsat på att arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån  reviderade extra anpassningar eller omorganisation).

Identifiera elevers behov, extra anpassningar och utredning Även beslut om att INTE ge särskilt stöd skall dokumenteras och delges dig som förälder. Extra anpassningar, som genomförs inom ramen för den ordinarie undervisningen. Extra anpassningar dokumenteras i den individuella. Köp boken Underlätta dokumentationen - - vid särskilt stöd av Melita Gottberg av en pedagogisk utredning eller vid dokumentation av extra anpassningar.