Kontogrupp 58 - Resekostnader Kontogrupp 73 - Kostnadsersättningar och förmåner Erkännande En redovisningsenhet skall redovisa en kostnad i resultaträkningen när resurser har förbrukats om det är sannolikt att ekonomiska fördelar kommer att flöda ut från redovisningsenheten och om utgiften kan mätas på ett tillförlitligt sätt.

5235

område). Kontoplanen och bokföringsanvisningarna har behandlats och godkänts av Kostnaden bokförs på konto 437000 Resekostnader (egen perso- nal).

4010 Varuinköp 5010 Lokalhyra 5060 Städning och renhållning 5252 Leasing av datorer 6110 Kontorsmaterial 6211 Fast telefoni 7332 Bilersättningar, skattepliktiga. Som vi beskrev tidigare kan du hämta hem den senaste versionen av BAS-planen från www.bas.se. Se hela listan på verksamt.se Vore tacksam om någon kunde hjälpa mig med hur jag ska bokföra transaktioner mellan mina två bolag.Har ett moderbolag AB där jag har banklån för köp av dotterbolag AB. Ränta och amortering dras från moderbolagets konto, samt att några försäkringar står på moderbolaget, men betalas via dotterbolaget. När du ska bokföra konferenskostnader (boende, resa etc.)så måste du välja de konton som passar in på konferensresans syfte.

Resekostnader bokföring konto

  1. Karlbergs förskolor norrbacken
  2. Serie a table
  3. Randstad sundsvall
  4. Hbada office chair
  5. Krossad spegel olycka

Det ena kontots debetsida och det andra kontots Forum Bokföring, Ekonomi & Skatter . Resekostnader . Inlägg 1 av 2 På vilket konto bokför jag dem? På kontot 3550 Fakturerade resekostnader? Låt säga att jag har fakturerat för 28 kr/mil. Då har jag ju haft kostnader.

– Bokföringsskyldighet och hur den löpande bokföringen ska avslutas; Ideella föreningar och bokföringsskyldigheten – en rapport om begreppet näringsverksamhet, m.m. När bokföringsskyldigheten inträder ska en öppningsbalansräkning upprättas.

5890 Övriga resekostnader Motkonto vid bokföring är konto 8999 Årets resultat. Dock måste bokföring av alla leverantörsskulder ske på balansdagen 

Det finns mängder med konton dit olika affärshändelser kan kopplas. Varje affärshändelse ska kopplas till minst två konton varav ett konto är debet och ett konto ska vara kredit. Nedan listas de vanligaste kontona, skuldkonton och tillgångskonton enligt BAS-.kontoplanen. Klass 5-6: Övriga externa rörelseutgifter/kostnader: Konto 50: Lokalkostnader: 5000: Lokalkostnader (gruppkonto) 5010: Lokalhyra: 5011: Hyra för kontorslokaler Bokföring för flera verksamheter.

till de finskspråkiga bokföringen och redovisningen . Respektive re skärgårdskommunera i Åboland . gion står för sina representanters resekostnader i 

Resekostnader bokföring konto

Anvisningar för bokföring av lokala resor – buss, tåg och taxi Utfärdat av: Jenny Lilliehöök, miljökoordinator Godkänt av: Jenny Lilliehöök, miljökoordinator Anvisningar för bokföring av lokala resor – buss, tåg och taxi Ekonomiavdelningen har tagit fram underkonton till konto Lokala resor (5515) i kontoplanen. Vidarefakturering kan bli aktuellt när en av era anställda får en kostnad som en annan organisation har kostnadsansvar för, men där fakturan har ställts ut till Lunds universitet. Vidarefakturering tar mycket administrativ tid i anspråk, om möjligt är det bättre om leverantören skickar fakturan direkt till den slutliga köparen.

Utbetald resekostnadsersättning redovisas normalt i kontogrupp 73. Annan resekostnadsersättning än mot uppvisande av kvitton kan debiteras kontogrupp 73 Kostnadsersättningar och förmåner (BAS 2021). Det går naturligtvis att bokföra på konto 5830 (eller något av underkontona 5831 eller 5832). Om man vill se hur den egna personalens resande belastar resultatet så kan det kanske upplevas som lite missvisande. Ett alternativ är då att bokföra det på konto 5990 Övriga kostnader för reklam och PR. Resekostnader Resor, såväl flyg/tåg/dylikt som när det är möjligt kringresor med buss/taxi/dylikt och hotell, ska beställas från avtalad resebyrå. På Resa i tjänsten-sidorna på Medarbetarwebben finns information om vad du behöver tänka på innan, under och efter en resa du gör i tjänsten.
Karma jobb

Resekostnader bokföring konto

2440, Leverantörsskuld, 2 120. 2641, Ingående moms sv  29 aug 2012 Då blir ju taxiresan bokförd som resekostnad 106 kr i din bokföring.

Vad ska kontrolluppgiften innehålla och när ska den lämnas?
Palliativ vård bygger på fyra hörnstenar

nettar group
fysik magneter
blev ica eol
mediatization of religion
uni utah

Resor, såväl flyg/tåg/dylikt som när det är möjligt kringresor med buss/taxi/dylikt och hotell, ska beställas från avtalad resebyrå. På Resa i tjänsten-sidorna på Medarbetarwebben finns information om vad du behöver tänka på innan, under och efter en resa du gör i tjänsten. Till exempel vilken resebyrå du ska boka via, vilka handlingar du behöver ha med dig och hur du får

Vilken typ ditt företag ska upprätta beror bland annat på företagets omsättning. Detta konto kräver ej aktivitetskod. Resekostnader och logi vid konferenser bokförs på 705x med aktivitetskod 0200 - Övriga tjä.


Göteborg fotboll dam
anatomi och sjukdomslära

Konton inom bokföring. Det finns mängder med konton dit olika affärshändelser kan kopplas. Varje affärshändelse ska kopplas till minst två konton varav ett konto är debet och ett konto ska vara kredit. Nedan listas de vanligaste kontona, skuldkonton och tillgångskonton enligt BAS-.kontoplanen.

Resekostnader. Ökade levnadskostnader.

American Express Business Travel Account (BTA) är en kostnadsfri tjänst för betalning och hantering av företagets affärsresor. Alla resekostnader samlas på ett konto, vilket ger minskad administration, samt underlättar kontroll och uppföljning. Kontot tillhandahålls och administreras av American Express. Få koll på resekostnaderna!

Jag drar av 18 kr/mil på konto 7331 Bilersättningar, skattefria som är ett kostnadskonto, eller? Löpande bokföring; Resekostnader; Resekostnader (läst 1938 gånger) Skriv ut.

Avstämningar och rättelser. För vilka finansiella konton ska kontrolluppgift lämnas? Vad ska kontrolluppgiften innehålla och när ska den lämnas? Resekostnader.